Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktů - háčkovaných dekorací, uvedených na webových stránkách projektu www.marketarychla.cz. Kupní smlouvu strany uzavírají prostřednictvím webových stránek projektu www.marketarychla.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Markéta Rychlá, bydliště Srbice 92, Teplice 415 01, IČ 04858735, neplátce DPH (blíže v sekci www.marketarychla.cz/kontakt ).

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

1. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen odsouhlasit závaznou objednávku, vyřídit ji a odeslat na adresu kupujícího v termínu uvedeném v dodacích podmínkách prodávajícího.

Prodávající má povinnost dodat zboží, které si kupující objednal - výjimku pro nedodání zboží je pouze jeho vyprodání.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

3.Ceny zboží
Ceny zboží jsou platné dle aktuálního ceníku v době objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Faktura je samozřejmostí.

4. Dodání a způsob platby
Způsob platby:
- platba bankovním převodem - Po připsání peněz na účet ihned odesílám zboží prostřednictvím České pošty jako Cenný balík za 105,- Kč dle aktuálního ceníku. Dopravu platí kupující.

Může se stát, že objednané zboží je vyprodané. V tomto případě vás budu neprodleně kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

5. Záruka a reklamace
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
Reklamaci můžete uplatnit e-mailem, poštou na adresu nebo osobním doručením.
Poštovné (náklady na dopravu) hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradím já.

Reklamace vyřídím v zákonné lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Pokud není zboží při převzetí dle objednávky, máte právo na to, abych bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedla do stavu odpovídající objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží v porovnání s údaji na faktuře je nutné oznámit ihned.
Fyzické poškození zásilky /neúplnost zásilky a poškození obalu/ způsobené dopravou reklamujte dopravci při převzetí zásilky a doporučuji zásilku nepřevzat a o této skutečnosti mě informovat.

6. Storno objednávky
ze strany kupujícího - Objednávku lze stornovat písemně e-mailem nebo stornem faktury.

ze strany prodávájícího - prodávající má právo odstoupit od závazné objednávky, stane-li se její plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
- pokud nebude objednávka uhrazena do 14 pracovních dní od zaslání podkladů k platbě / pokud se nedohodnou na jiném termínu/
- pokud kupující nekomunikuje.
O stornu objednávky bude kupující informován e-mailem.

7. Vrácení zboží bez udání důvodů
Zboží zakoupení přes internet můžete do 14ti dnů vrátit i bez udání důvodů -tato možnost vyplývá přímo z Občanského zákoníku a je na ní tedy automatický nárok.
Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, musí být nepoužívané.
Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den od doručení na adresu uvedenou v kontaktech.
Prodávající je povinen vrátit kupní cenu zboží + náklady na dopravu zboží. Prodávající nehradí náklady na dopravu spojené s odesláním /vrácením/ zboží.
Peníze za zboží se vrací do 30ti kalendářních dnů.